EJG 2# Positief affirmeren

Vandaag ga je 3 positieve affirmaties voor jezelf bedenken. Meer mag, maar hou het op oneven aantallen.