Ramadan 2011. Voor mijn gevoel is Ramadan 2010 nog maar kort geleden geweest. Vandaag is de eerste dag van de ramadan in  2011. 2 jaar geleden schreef ik mijn eerste logje over de ramadan. Vorig jaar heb ik die blog nogmaals geplaatst, dit jaar is het tijd voor een nieuwe tekst over de Ramadan, wel natuurlijk met wat notes uit mijn oude blog ;)

Ramadan 2011

Een voor moslims prachtige maand. Veel mensen vragen zich af hoe een maand prachtig kan zijn als je tussen zonsopgang en zonsondergang  niet eet en drinkt. De afgelopen maanden heb ik van een aantal niet-moslims een aantal vragen gekregen over de ramadan. En mocht je vragen hebben na het lezen van mijn blog, de commentbox staat open ;) Het schijnt dat veel mensen denken dat moslims in de maand Ramadan zich ‘s ochtends en ‘s avonds helemaal volproppen met eten en drinken en elke dag wel bezoek krijgen of op bezoek gaan en that’s it. Nou nee.

Het vasten ( je onthouden van eten, drinken en seksuele gemeenschap) is voor moslims een manier om je godvrezendheid en het bewustzijn van God te versterken, je zet immers de als grootste geziene geneugten van het leven, die veelal als vanzelfsprekend worden gezien, voor een korte tijd op een lager pitje.  Het respect voor de medemens en voor God staat centraal en er wordt ook meer aandacht besteed aan liefdadigheid, bezinning en verbroedering.  De maand Ramadan staat namelijk niet alleen in het teken van niet eten en drinken, maar ook voor extra aanbidding en er extra aan herinnerd te worden het goede te doen en het slechte te laten.

Dus wie bijvoorbeeld besluit dan maar even voor een maandje te stoppen met roken (is haram, verboden) slaat volledig te plank mis. De islam is een geloof, een levenswijze, niet voor een maand, maar voor je hele leven. Het vasten is een van de vijf pilaren van de islam, naast de shahada (de geloofsbelijdenis), de dagelijkse vijf salat (gebeden), de hadj (de reis naar Mekka die elke moslim minimaal een keer in zijn leven doet) en de zakat (het weggeven van een bepaald percentage van je bezit/inkomen aan een islamitisch goed doel of arme mensen).

Het vasten laat je extra beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben. Een overvloed aan eten en drinken staat hier tot onze beschikking. Terwijl er zo veel mensen zijn die niet elke dag te eten hebben, denk maar aan de hongersnood die nu in enkele Afrikaanse landen heerst. Om dan een gedeelte van de dag te vasten voor een maandje klinkt dan plots erg makkelijk. Immers, na zonsondergang en voor zonsopgang kan er gewoon gegeten en gedronken worden, terwijl mensen in de landen met hongersnood die luxe niet hebben. De zelfdiscipline, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing die door het vasten wordt ontwikkeld is een basis om het tijdens de Ramadan extra gedane goede gedrag ook voort te zetten na de Ramadan.

Daarnaast is het vasten een goede herinnering aan de dankbaarheid die we kunnen tonen voor alles wat wij hebben. Vergeet dus maar de bunker en eetfestijnen, nee, de gedachte achter de Ramadan ligt veel dieper dan dat. Dankbaarheid, het besef dat je medemens het niet zo goed heeft als jij. Nederigheid, want zelfs de hele kleine dingen wie we als heel normaal zien zoals ademen, gezondheid, het kunnen bewegen van je ledematen, in de spiegel kunnen kijken en een gaaf gezicht zien, niet iedereen heeft het zo getroffen. Een hele maand om daar eens extra over na te denken en je te bezinnen en extra daden van aanbidding te doen. Je nog meer dan normaal te verdiepen in het geloof, de Quraan en de Sunnah (aanvulling en uitleg op de Quraan) en er bewust over na te gaan denken hoe je dat in je dagelijks leven ook na de Ramadan wilt gaan blijven toepassen, dat is de Ramadan.

Het vasten gedurende de maand Ramadan is verplicht voor de moslim die volwassen is, gezond is en in een goede geestelijke gezondheid verkeerd. Zieken, jonge kinderen, zwangere vrouwen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of het herstel van een ziekte, hoeven niet te vasten. Wel wordt het inhalen van de vastendagen aangemoedigd voor wie daar toe in staat is. De simpele gedachte daar achter is dat moslims geloven dat God niet meer vraagt van de mens dan hij aan kan.

De maand waarin moslims vasten verschuift elk jaar zo’n 11 dagen naar voren. De maand Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender, welke een maankalender is en jaren heeft van ongeveer 354 dagen. De Gregoriaanse kalender heeft 365 dagen. Daarom begint de maand Ramadan elk jaar op een andere datum op de Gregoriaanse kalender.  Zo wisselen elke Ramadan over de hele wereld de tijden waarop gevast wordt. Zo is het vasten voor elke moslim waar dan ook op de wereld ongeveer gelijk en komt het niet voor dat de ene moslimjjarenlang veel langere dagen vast dan een moslim aan de andere kant van de aarde.

Voor alle moslims die vasten: Ramadan mubarak! (vertaling: Een gezegende Ramadan toegewenst!)