Wat is kefir?

Toen ik eind vorig jaar met een fikse longontsteking in het ziekenhuis belandde was ik daarna flink ziek van de antibioticastootkuur die ik kreeg. Antibiotica dood ook de gezonde bacterieën die je juist zo hard nodig hebt. Ik slikte dus daarna trouw probiotica en bedacht toen dat ik ook wel kefir kon gaan drinken. Kefir zit namelijk vol met probiotica.

Ik had er al vaker over gelezen maar wist niet waar je die bijzondere korrels kon krijgen. Een lieve zus stuurde mij een beetje op en ik kon aan de slag!

Ik las de smaak in de buurt van karnemelk komt. Zelf vind ik de geur en smaak meer richting lichtzure yoghurt gaan.

Wat is melkkefir

Er zijn twee soorten kefir. Waterkefir en melkkefir. Ik heb nog geen ervaring met waterkefir dus richt me nu alleen op de melkkefir. Beiden hebben wel de zelfde werkzame eigenschappen.

De melkkefir lijkt een beetje op bloemkool. Kefir is een symbiose. Dat houdt in dat het een samenstelling is van gisten en goede bacteriën.Kefir bevat ongeveer 22 verschillende soorten goede bacteriën en 10 verschillende soorten gisten. De kefir ‘eet’ de melksuiker uit de melk op en maakt van je melk een super gezond drankje vol verschillende rechtsdraaiende melkzuurbacteriën.

Ter vergelijking, normale yoghurt heeft maar 1 melkzuurbacteriestam als basis. De probiotica die ik slikte heeft maar 11 verschillende soorten goede bacteriën. Kefir is in gebruik een stuk goedkoper dan een pot probiotica pillen waar ik bijna €40,- voor betaalde.

Het bijzonder is dat de kefirkorrels ‘groeien’. Als je er hygiënisch mee omgaat groeit het elke dag met ongeveer 10%. Wanneer mijn melkkefir genoeg gegroeid is kan ik dus ook weer wat weggeven. Heb je niemand in je buurt die melkkefirkorrels over heeft dan zijn er ook webshops die het verkopen.

Hoe maak en bewaar je melkkefir?

Melkkefir maak je door de kefirkorrels op een donkere plaats op kamertemperatuur in melk te laten staan. Het liefst rauwe of biologische melk, zelf gebruik ik geitenmelk. Je gebruikt een schone glazen pot die je afdekt met een gaasje. Mijn glazen mason jars zijn hier echt perfect voor.

Je laat de melk 24 tot 48 uur fermenteren. Ik doe niet langer omdat er dan een percentage alcohol ontstaat en dat hoeft van mij natuurlijk niet. Met 24 uur heb je een friszure melkdrank. Met 48 uur (tussendoor even voorzichtig roeren) krijg je de dikte van yoghurt.

Een paar puntjes van aandacht. De kefirkorrels mogen niet in aanraking komen met metaal, dan gaat de kwaliteit achteruit. Zelf gebruik ik dus bamboe of houten lepels om de kefir te roeren en te verplaatsen en een kaasdoek om te zeven.

Ik giet de melkkefir dan over in een schone mason jar waar ik de kaasdoek in hang. Zet de kefir korrels in een schone mason jar, giet er melk bij en dek het weer af met een gaasje. Je wil de verhouding kefir en melk maximaal 1 op 10 hebben voor het beste resultaat.

Wanneer mijn kefirkorrels verder groeien zal ik wel een mengkom moeten gaan gebruiken om dat te doen. De kefirkorrels doe ik dan weer in een andere schone mason jar.

Elke paar dagen spoel ik voorzichtig de kefirkorrels met koud(!) water. Nooit warm water, dan gaan ze dood. Kefir is een levend organisme. Raak het dus niet aan met je handen om te voorkomen dat je ongewenste slechte bacteriën overbrengt. Kefir kan echt wel wat hebben maar het zou zonde zijn als je kefir dood gaat.  Ga je er goed mee om dan hoef je nooit nieuwe te kopen.

Wil je even geen nieuwe melkkefir maken? Zet de kefirkorrels dan in wat melk in de koelkast.

Wanneer je je verse melkkefir niet gelijk drinkt kun je het in de koelkast in ieder geval twee dagen bewaren. Langer doe ik zelf niet.

Kefir maakt melk gezond

Normaal drink ik niet veel melk. Maar melkkefir verandert de samenstelling van de melk. Zo verdwijnt de slijmvormende werking van melk bijna volledig en zit melkkefir bomvol probiotica, goede bacteriën waar je darmen heel happy van worden. En aangezien je darmen de basis van je gezondheid zijn is dat echt belangrijk.

Kefir bevordert ook de vertering van zetmelen en suikers. Ik merk zelf ook echt dat sinds ik elke dag een portie melkkefir drink mijn buik niet meer opgeblazen voelt en ik een opvallend plattere buik heb. Ook is mijn eczeem bijna weg wat in de winter altijd op haar ergste is en enorm wakker was geworden na de antibioticakuur.

Nog een verschil wat ik merk is dat mijn huid veel zachter is. Ik las zelfs dat mensen kefir als masker gebruiken. Dat moet een keer getest worden hihi.

Kefir kun je naast zo drinken natuurlijk op verschillende manieren verwerken in je voedingspatroon. Ik ben al flink aan het rondkijken wat je allemaal met melkkefir kan doen naast heerlijke smoothies maken zoals deze kefir smoothie met mango. Denk bijvoorbeeld aan melkkefir kaas, melkkefir in je zelfgebakken brood, melkkefir ijs of melkkefir pannenkoekjes!

Gebruik jij al melkkefir?


Make you own milk kefir

What is kefir?

When I last year had a date with the hospital for a few days due to pneumonia I got even sicker from the antibiotics I had to take. Antibiotics also kill the good bacteria in your intestines which you need so badly to be healthy. So, I topped up my probiotics after that and got an idea to start drinking kefir. Kefir is a natural source of loads of probiotica.

I had read about kefir and it health benefits, but didn’t know where to find and buy it. Thankfully a sweet sister read my shout out and send me a little bit of milk kefir grains.

I also read the taste of milk kefir is like buttermilk. Maybe it’s because I use goats milk but I find the taste more like a little sour yoghurt and I love that.

 

What is milk kefir

There are two kinds of kefir. Water kefir and milk kefir. I have no experience with water kefir yet. So in this blog I will focus on milk kefir. Both have the same active properties.

Milk kefir grains look a little like cauliflower. Kefir is a symbiosis. This means that kefir is a composition of good yeasts and bacteria. Kefir contains around 22 different good bacteria and 10 different kinds of good yeasts. De kefir grains ‘eat’ the lactose from the milk and transforms (ferments) your milk into a super healthy drink full of different probiotics, right-turning lactic acid bacteria.

In comparison, normal yoghurt has only 1 lactic acid bacterial strain as base. The probiotics I took in pills has only 11 different kind of good bacteria. That also means kefir is way cheaper in use than a container of probiotica pills I paid almost €40,- for.

Special about the kefir grains is that they keep growing. If you handle it hygienic it will grow about 10% every day. When my kefir grains have grown enough it is my turn to give away. If you have no one around you with kefir grains there are webshops selling them.

How to make and preserve milk kefir?

Milk kefir is made by putting the kefir grains in milk and let it ferment in a dark place at room temperture. By preference raw or organic milk, but I use goats milk.

You always have to use a clean glass jar you cover with a gauze. My glass mason jars are perfect.

Then let the kefir ferment in the milk for 24 to 48 hours. I don’t let it ferment longer because then the kefir will contain a significant percentage of alcohol which for obvious reasons I don’t want. With 24 hours of fermenting you got a refreshing milk drink. With 48 hours of fermenting (and a carefully stir 1 to 2 times) you get the thickness of light yoghurt.

So here are the checkpoints to be alert for. The kefir grains may not touch metal, it will decrease the quality and kill the living yeasts and bacteria on the long term. So use bamboo or wooden spoons to stir or handle the kefir. Don’t touch it with your bare hands to avoid adding bad bacteria. I read people use plastic sieves but I use a cheese cloth to sieve.

I pour the milk kefir after fermenting in a clean glass where I put the cheese cloth in. Now my batches are still small. When my kefir grains grow bigger I have to use a mixing bowl with the cheese cloth because the milk I will be adding will also be more.

Now add the kefir grains in a clean mason jar and add fresh milk and cover with a gauze. You want the ratio to be 1 kefir and 10 milk as maximum.

Every few days I carefully wash the kefir grains with cold(!) water. Never use warm water, the kefir will die. Kefir is a living organism, don’t forget. If you treat it well it can last a lifetime.

When you want to pauze making milk kefir just put the kefir grains in some milk in the fridge.

When you don’t drink your fresh milk kefir immediately preserve it in the fridge for max two days.

Kefir makes milk healthy

Normally I don’t drink milk daily. I don’t like the mucus forming effect. But milk kefir transforms the properties of the milk. The mucus forming effect disapears almost completely and now the milk contains loads of probiotics, good bacteria that make your intestines very happy. If you keep in mind that your intestines are the base of your health you understand how important the probiotics are.

Kefir raises the digestion of starch and sugars. I have noticed since I drink a portion of kefir every day my belly is less bloated and it really flattened. My eczema is almost gone, what really a miracle seems because in the winter my eczema is terrible and after the antibiotics cure it was even worse.

Another difference I have noticed is a softer skin. I even read that people use kefir as a skin mask. Let’s try that some time hihi.

Apart from drinking kefir use your imagination to vary the use in your nutrition pattern. I have found a lot of recipes containing kefir and started making delicious smoothies. Also think about milk kefir cheese, milk kefir in your fresh baked bread, milk kefir ice cream or even milk kefir pancakes.

Do you use melk kefir?